Nowy autorefraktometr z keratometrem firmy Shin-Nippon w gabinecie w Tuchowie!

Dla podwyższenia jakości naszych usług zarówno okulistycznych jak i optometrycznych, został zainstalowany nowy sprzęt diagnostyczny w gabinecie w Tuchowie. Już teraz istnieje możliwość wykonania badania keratometrii (oftalmometria) w celu pomiaru promienia krzywizny i mocy łamiącej rogówki w poszczególnych południkach.

Co to jest keratometria?To nieinwazyjne badanie diagnostyczne, które pozwala precyzyjnie określić położenie głównych południków rogówki oraz stwierdzić istnienie lub brak niezborności (astygmatyzmu). Dzięki badaniu keratometrem, mamy możliwość jeszcze dokładniej dobrać odpowiednią korekcję zarówno okularową jak i kontaktową. Oprócz badania w kierunku określenia wad refrakcji, keratometria będzie cennym badaniem dla osób zmagającymi się z różnorodnymi dolegliwościami rogówki oka.

Zapraszamy do rejestracji na badania! 🤓
🏥Tuchów, ul. Reymonta 1
☎️14 652 40 31